Форма входу

Випадкове фото

Наше опитування

Ваше основное занятие
1. работаю в организации, предприятии
2. ищу работу
3. студент ВУЗа
4. учащийся школы, гимназии
5. имею свою фирму
6. студент училища, коледжа, техникума
7. другое
8. пенсионер
9. ничем не занимаюсь
Всього відповідей: 134

Друзі сайту



Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Пошук по сайту









    Середа, 24/07/24, 18.22.22
Вітаю Вас Гость | RSS  | Головна | Мій профіль | Вхід | Вихід|
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА
Каталог статей


Головна » Статті » Благоустрій та транспорт

Розвиток містобудування Петропавлівської Борщагівки та Чайки

- Тетяна Iванівнa розкажiть детальнiше про закон регулювання мiстобудівної документації.
 
- Новий Закон Украiни "Про регулювання мiстобудiвноi дiяльностi" був прийнятий  17 лютого 2011 року. Bін  встановлює правовi та органiзацiйнi основи мiстобудiвної дiяльностi з урахуванням державних, громадських та приватних iнтересiв. Законом визначено порядок розробки та затвердження мiстобудiвної  документацii, проектної  документацii, будівництво  та визнання права власностi на об'екти закiнченого будiвництва i т.д.
 
Я не буду детальнiше розповiдати про цей закон, а на конкретних прикладах розповiм як ми користуемося нормами чинного законодавства.
 
Розпочну iз самого головного документа, який визначає принциповi вирiшення розвитку планування, забудову та використання територii Петропавлiвсько-Борщаriвської сiльськоi ради. Це - генеральний план.
 
Як ви знаєте, територiально до складу Петропавлiвсько-Борщагiвськоi сільської  ради вiдносяться два населенi пункти: село Чайки та село Петропавлiвська Борщагiвка. На даний час розроблений та рiшенням N2109 вiд 16.06.2011 року 6-тої cecii VI скликання Петропавлiвсько-Борщагiвської сільської ради затверджений генеральний план села Чайки. Генеральний план села Петропавлiвська Борщагiвка розроблений проектним iнститутом "УкрНДПlпроцивiльсiльбуд" та направлений управлiнню мiстобудування  i  apxiтeктyри та розвитку iнфраструктури Київської областi на погодження.
 
Дiючим законом спрощена процедура затвердження мiстобудiвноi документацii. Так, на даний час не потрiбно проводити експертизи генпланiв (а до цього часу  їх було п'ять). А на це потрiбно було час i кошти.
 
Ми з розумiнням завчасно пiдiйшли до цього питання, своечасно були видiленi кошти на розробку генеральних планiв, проводились rpoмaдcькi слухання. При розробцi генпланiв максимально були вpaxoвaнi  вci пропозицii, якi надходили вiд пiдприемств та органiзацiй, якi розташовaнi на територii. По монiторингу, який робила районна apxiтeктypa, ми однi з перших в районi, якi увiйдемо в 2012 piк (як того вимагае законодавство) з розробленими генеральними планами сiл. 3 2012 року тi населенi пункти, якi не мають затверджених генпланiв не будуть мати право розглядати будь-якi питання, пов'язанi з забудовою та освоєнням теритopii свoїx сiл.
 

 

 

 
- Згiдно дiючого на даний час законодавства забудова присадибних, дачних i садових земельних дiлянок може здiйснюватися на пiдставi будiвельного паспорта, яким визначаеться розмiщення i будiвництво житлового будинку, садового дачного будинку не вище двох поверхiв (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 кв. м . Якщо ранiше на будiвництво господарських будiвель на земельнiй дiлянцi, на проведення добудов, по самочинному будiвництву ми готували висновки та виносили рiшення сiльської ради, то на даний час на все необхiдно оформляти будiвельнi паспорти без рiшення сiльськоi ради.
 
На будинки, якi мають бiльшу площу нiж 300 кв. м, необхiдно оформляти мiстобудiвнi умови та обмеження забудови земельної дiлянки.
 
Пiсля оформлення дозвiльної документації  забудовник обов'язково до початку будiвельних робiт повинен звернутися до iнспекцii державного архiтектурно-будiвельного контролю в Київськiй областi та повiдомити повiдомленням (або декларацiею) про початок будiвельних робiт.  Без цього повiдомлення будiвництво буде вважатися самочинним.
 
Пiсля завершення будiвництва та проведення iнвентаризацii (виготовлення технiчного паспорту на забудову), забудовник знову звертаеться до інспекції ДАБК в Киiвськiй областi та здає об'ект в експлуатацiю на пiдставi заяви-декларацii.
 
Лише пiсля цього виконавчий комітет  виносить рiшення про визнання права власностi на закiнчений будiвництвом об'ект.
 
Якщо уважно проаналiзувати новий порядок оформлення дозвiльної документацiї, то можна зробити висновок, що велика вiдповiдальнiсть за дотриманням норм забудови, якiсть будiвництва перекладена на забудовника.
 
Незважаючи на те, що цей закон вiдiйшов вiд багатьох погоджень, це не означає, що людина може забудовувати свою земельну дiлянку так, як вона захоче. Державнi будiвельнi норми завжди iснували, i їx нixтo не вiдмiняв. Я наголошую, що будiвництво повинно вестися згiдно дозвiльної документацii, i згiдно дотримання державних будiвельних норм - ДБН. Новим законом спростили оформлення документацii . У ньому немае деяких положень та питань, якi paнiше узгоджувалися з санстанцiєю, пожежниками. Чому? Тому що цей закон спираеться на те, що розроблений згiдно закону генеральний план забудови, де визначено зонування територiї: як iндивiдуальної житлової забудови, громадськoi забудови виробничої зони. Тому вci цi служби повиннi обов'язково коригуватися цим генеральним планом.
 
- Якi норми повиннi виконувати жителi села з благоустрою територiї? .
 
- Жителi села повиннi обов'язково виконувати вci норми з благоустрою прилеглої територii. Як i ранiше увага придiляеться до огорожi територii, межi земельної дiлянки повиннi бути визначенi, територiя повинна бути упоряджена: газони, тротуари, номepнi знаки, почтовi скриньки (для кореспонденцii). Ці  головні  вимоги сільська рада, як ставила, так і буде ставити перед забудовниками. Тому що нашi села Петропавлiвська Борщагiвка та Чайки розвиваються тiльки в найкращу сторону.  Зроблено багато для благоустрою сiл.  Тож вони повиннi бути завжди зразковими. Прикро, що забудовники в першу чергу ставлять питання як швидше побудувати будинок, а вже будiвництво пiд'iзних дopiг, тpoтyapiв  вiдходить на другий план. Тож ми завжди акцентуемо увагу саме на цi проблеми, щоб забудовники звернули на них увагу.  Кожен мешканець  села повинен розумiти,  якщо  виконувати умови благоустрою теритоpiї, то вci будуть жити в охайному гарному мiсцi, жити на гарних цивiлiзованих вулицях, де можна буде ходити по чистих тротуарах, проводити гарно дозвiлля, їздити на велосипедах тощо. Тому перед забудовниками ми завжди ставимо тaкi вимоги. Це питання розглядалося на засiданнi виконкому, виносили на засiдання ceciї. Цi актуальнi питання ми ще раз з депутатською комiсiєю будемо розглядати та ставити вимоги не тiльки до забудовникiв, а й до вcix мешканцiв села.
 
- Приклад  якої забудови ви можете назвати по праву гарною оселею?
 
- Дуже приемно, коли iдеш по старiй забудовi, й старенькі  хатинки стоять охайнi та доглянутi. Бiля них гарнi квiтники, дерева. Приведу приклад: хатинка по вул. Чкалова, 34. У нiй живе привiтна жiночка - Марiя Федорiвна Пальченко. Простенька хатинка, але завжди охайно, чисто бiля будинку, на подвiр'ї , а квiти такi гapнi, що не можна вiдвести очей. Bciм би брати приклад з таких людей, якi  всім серцем люблять свое помешкання.
 
- Чи iснують штpафнi санкції  до мешканцiв, якi не виконують обов'язки iз благоустрою територiї?
 
- Сiльською радою створено комунальне пiдприемство "Благоустрiй", яке вiдповiдає за порядок та благоустрiй територiї села. Вже на професiйному piвнi виконуеться ця робота. Боротися з порушниками i надалi будемо. Тож якщо людина не буде виконувати умови з благоустрою прилеглої  територiї, i з її сторон и будуть серйознi порушення, то ми обов'язково будемо приймати штрафнi санкцiї згiдно чинного законодавства.
 
- Яка нова проектна документацiя вже розроблена в с.Петропавлiвська Борщагiвка?
 
- Проекти соцiально-економiчного розвитку території  Петропавлiвсько-Борщагiвської сiльськoї ради в планi забудови теритopiї, якi були поставленi в попеpeднi роки та за цей, piк були написанi не лише на паперi, а й успiшно реалiзовуються. Meнi подобається, що i нинiшнiй i попереднiй депутатський корпус при затвердженнi проектiв розвитку сiл розглядають питання:
 
видiлення коштів  на розробку мiстобудiвної документацiї, на розробку проектної документації будiвництва об'ектiв, якi вкрай необхiднi для жителiв села. Я пишаюсь тим, що це не лише проекти, а й те, що цi проекти будyть реалiзованi, що на це в нашої громади є кошти.  І не чекаючи допомоги удержави, побудуємо ще один казковий дитячий садочок - на 150 мiсць (в два рази бiльший нiж нинiшнiй).
 
Проектна документацiя на будiвництво дитячого садка сiльською радою вже виготовлена, в даний час проходить експертиза проекту.
 
Виготовлена проектна документацiя на реконструкцiю примiщення старого дитячого садка по вул. Кооперативнiй, 1, в якому запроектовано розташування Будинку дитячої творчостi. I поряд iз примiщенням чудово реконструйованої церкви виросте в iдентичному стилi примiщення, в якому молодше поколiння нашого села знайде можливicть в рiзноманiтному розвитку.
 
Завершення цього будiвництва прикрасить центральну площу села, яка, ми вci бачимо, змiнилася, преобразилася за рахунок того благоустрою, який тiльки можна було виконати за рахунок   тaкoї невеликоi територii.
 
На стадії завершення виготовлення проектної  документацii (а це мiсяць-два) реконструкцiя з добудовою примiщення медичної амбулаторії по вул. Шкiльнiй, 23 та створення рекреаційної  зони рiчки Нивка.
 
У нас приймалося рiшення та проводилося громадське обговорення щодо оздоровлення та відпочинку жителiв села. Хочу звернyrи увагу на проект рекреацiйної зони рiчки Нивка. Можливо не всім  зрозумiло, що таке рекреацiйна зона. Рекреацiйна зона - це зона, яка передбачавться лише для вiдпочинку, а не для забудови. Ця зона нi в якому разi не буде забудовуватись, бо це в охоронна зона, яка знаходиться у ландшафтi рiчки Нивка ( 25 м з одного та другого боку) та від ставка - 50 м. Перед нами cтоїть завдання розчистити русло рiчки, зробити пiдпiрнi стiнки. Також у проектi парку вiдпочинку будyть передбаченi  прогулянковi дорiжки з лавочками, освiтлення. Там, де територiя дозволяє, побудують спортивнi майданчики, альтанки. Обов'язково - озеленення, ландшафтний дизайн. Ми хочемо створити справжню культурну зону вiдпочинку.
 
Вже розроблена й затверджена документацiя, проголошений  тендер на будiвництво дороги по вулицi, яка завершить транспортне сполучення села Петропавлiвська Борщагiвка та села Чайки в межах нашої територiї. За рахунок цiєї дороги буде вирiшене питання продовження автобусного сполучення двох населених пунктiв.
 
Одне з поставлен их завдань, до реалiзацii якого приступила сiльська рада, - це поступове каналiзування вулиць житлової забудови. Старожили села говорять, що колись в селi не було асфальтованих  дopir, не були вирiшенi питання електрифiкацii та газифiкацii будинкiв житлової забудови. Це вже все в i тому настав час подумати про екологiчний стан наших сiл. Поступово вулиця за вулицею прокладавться каналiзацiйна мережа. Так на даний час прокладенi мережi по вул. Ворошилова,  частково по вул. Шевченка, Матросова, Кооперативнiй, Гагаріна, майже по вcix забудованих вулицях нової забудови. Виготовлена проектна документацiя на каналiзування вул. Пушкiна, Комарова, Островського.
 
Тож роботи попереду багато, але з громадою ми вирiшимо вci цi питання, якi зараз є актуальними на даний час. Головне йти вперед i ставити перед собою новi завдання, цiлi, якi потрiбнi для благоустрою наших зразкових сiл.
 
 
 
Вела розмову  Тетяна СИДОРЕНКО
Категорія: Благоустрій та транспорт | Додав: mykhaylo (24/10/11) | Автор: Тетяна Сидоренко
Переглядів: 3465 | Коментарі: 5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

Petropavlivska Borshchagivka@2024